Menta Sigorta

+90 (212 )351 33 00

Sorumluluk ve Kaza Sigortaları

Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız sorumluluk sigortalarıyla yüksek limitli ve geniş kapsamlı teminatlar sunarak risklerinizi yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getiriyoruz.

Kurumsal Sorumluluk ve Kaza Sigortaları

Kurumsal dünyada faaliyet gösteren her işletme, operasyonel süreçlerinde çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler, işletmenin finansal durumunu olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede işletmenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir. İşte bu noktada, Kurumsal Sorumluluk ve Kaza Sigortaları devreye girerek işletmelerin bu tür risklere karşı korunmasını sağlar. Bu sigorta türleri, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre ve özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, geniş kapsamlı teminatlar sunar ve işletmelerin güvenliğini sağlar.

Kurumsal Sorumluluk Sigortaları

  1. Mali Sorumluluk Sigortaları

Mali Sorumluluk Sigortaları, işletmenin üçüncü şahıslara veya mülklere verebileceği maddi zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları kapsar. İşletmenin sunduğu hizmetler veya ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek hatalar veya ihmaller sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları ve bu zararlara bağlı hukuki maliyetleri finanse eder. Mali Sorumluluk Sigortaları, işletmenin finansal güvenliğini sağlamak ve beklenmedik durumlar karşısında koruma sağlamak için kritik bir rol oynar.

  1. Ürün Sorumluluğu Sigortaları

Ürün Sorumluluğu Sigortası, işletmenin ürettiği veya dağıttığı ürünlerin, tüketicilere veya diğer kullanıcılara zarar vermesi durumunda ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kapsar. Sigorta, ürünün tasarımı, üretimi veya dağıtımı sırasında ortaya çıkabilecek kusurlar nedeniyle oluşabilecek zararları karşılar. Bu sigorta türü, işletmenin itibarını korumak ve tüketicilere güven vermek için önemli bir güvencedir.

  1. İşveren/Yönetici Sorumluluğu Sigortaları

İşveren/Yönetici Sorumluluğu Sigortası, işletmenin çalışanlarına karşı yasal sorumluluğunu kapsar. İş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları sonucunda oluşabilecek maddi zararları ve tazminat taleplerini güvence altına alır. Ayrıca, işletmenin yöneticilerinin işletme adına aldığı kararlar nedeniyle doğabilecek hukuki riskleri de içerir. Bu sigorta türü, işletmenin çalışanlarına sağladığı güvenlik ve refahı artırırken, işletmenin mali durumunu koruma altına alır.

  1. Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortası, işletmenin sunduğu profesyonel hizmetler sırasında ortaya çıkabilecek hatalar veya ihmallerden kaynaklanabilecek maddi zararları kapsar. Hukuk, muhasebe, mühendislik, sağlık veya danışmanlık gibi profesyonel hizmetler sunan işletmeler için önemli bir koruma sağlar. Bu sigorta türü, işletmenin profesyonel itibarını korur ve müşteri memnuniyetini artırır.

Kaza Sigortaları

  1. İş Kazası Sigortaları

İş Kazası Sigortası, işletmenin çalışanlarının iş kazaları sonucu oluşabilecek sağlık masraflarını ve maaş kayıplarını karşılar. İş güvenliği önlemleri ile birlikte çalışan motivasyonunu artırır ve işletmenin sosyal sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur.

  1. Meslek Hastalıkları Sigortaları

Meslek Hastalıkları Sigortası, işletmenin çalışanlarının meslek hastalıkları sonucu oluşabilecek tedavi ve tazminat maliyetlerini kapsar. İşletmenin sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmeye yardımcı olur ve çalışanların refahını korur.

Özel Sigorta Çözümleri

  1. Çevre Kirliliği Sigortaları

Çevre Kirliliği Sigortası, işletmenin çevresel etkileri yönetme sürecinde ortaya çıkabilecek maliyetleri kapsar. Atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek temizlik ve restore etme maliyetlerini güvence altına alır.

  1. Ürün Geri Çağırma Sigortaları

Ürün Geri Çağırma Sigortası, işletmenin piyasaya sürdüğü ürünlerin güvenliği ile ilgili ciddi problemler ortaya çıkması durumunda gerçekleştirilen geri çağırma işlemlerinin maliyetlerini kapsar. İşletmenin itibarını korur ve hızlı bir kriz yönetimi sağlar.

  1. Araç Mali Sorumluluk Sigortaları

Araç Mali Sorumluluk Sigortası, işletmenin sahip olduğu veya işlettiği araçların trafik kazaları veya iş dışı kullanımı sırasında oluşabilecek maddi zararları kapsar. Trafik kazalarından kaynaklanan araç hasarı, mülk hasarı veya kişisel yaralanma gibi zararları güvence altına alır ve işletmenin mali sorumluluğunu hafifletir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sorumluluk ve Kaza Sigortaları nedir?

Sorumluluk ve Kaza Sigortaları, işletmelerin veya bireylerin, üçüncü şahıslara veya mülklere zarar verebilecek olaylar sonucunda ortaya çıkabilecek maddi ve hukuki sorumlulukları karşılamak üzere tasarlanmış sigorta ürünleridir.

Mali Sorumluluk Sigortaları nedir?

Mali Sorumluluk Sigortaları, işletmenin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara veya mülklere verebileceği maddi zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kapsayan sigorta türüdür.

Ürün Sorumluluğu nedir?

Ürün Sorumluluğu Sigortası, bir işletmenin ürettiği veya piyasaya sürdüğü ürünlerin, tüketicilere veya diğer kullanıcılara zarar vermesi durumunda ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kapsar.

İşveren/Yönetici Sorumluluğu nedir?

İşveren/Yönetici Sorumluluğu Sigortası, işletmenin çalışanlarına karşı yasal sorumluluğunu kapsar. İş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları sonucu oluşabilecek maddi zararları ve tazminat taleplerini güvence altına alır.

Mesleki Sorumluluk nedir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, işletmenin sunduğu profesyonel hizmetler sırasında ortaya çıkabilecek hatalar veya ihmallerden kaynaklanabilecek maddi zararları kapsar.

Çevre Kirliliği nedir?

Çevre Kirliliği Sigortası, bir işletmenin çevresel etkileri yönetme sürecinde ortaya çıkabilecek maliyetleri kapsar. Atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek temizlik ve restore etme maliyetlerini güvence altına alır.

Ürün Geri Çağırma nedir?

Ürün Geri Çağırma Sigortası, bir işletmenin piyasaya sürdüğü ürünlerin güvenliği ile ilgili ciddi problemler ortaya çıkması durumunda gerçekleştirilen geri çağırma işlemlerinin maliyetlerini kapsar.

Araç Mali Sorumluluk nedir?

Araç Mali Sorumluluk Sigortası, bir işletmenin sahip olduğu veya işlettiği araçların trafik kazaları veya iş dışı kullanımı sırasında oluşabilecek maddi zararları kapsar.

Kurumsal Sorumluluk Sigortaları hangi avantajları sağlar?

Kurumsal Sorumluluk Sigortaları, işletmenin finansal güvenliğini korur, hukuki riskleri azaltır, işletme itibarını korur ve müşteri memnuniyetini artırır.

Kaza Sigortaları hangi riskleri kapsar?

Kaza Sigortaları, iş kazaları, meslek hastalıkları, araç kazaları gibi beklenmedik durumlar sonucunda oluşabilecek sağlık masrafları, maaş kayıpları ve diğer maddi zararları kapsar.

Sigorta primi nasıl hesaplanır?

Sigorta primi, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, iş hacmine, risk profiline, sigorta kapsamına ve teminat limitlerine göre değişiklik gösterir.

Sigorta poliçesi nasıl seçilir?

İşletmenin ihtiyaçlarına ve risklerine göre özelleştirilmiş bir sigorta poliçesi seçmek önemlidir. Profesyonel bir sigorta danışmanı ile işbirliği yaparak en uygun poliçeyi belirlemek önerilir.

Sigorta dosya süreci nasıl işler?

Sigorta dosya süreci, sigorta talebinin yapıldığı anda başlar. Sigorta şirketi, poliçe koşullarına uygun olarak dosya incelemesi yapar ve olası zarar durumunda süreci başlatır.

Sigorta talep süreci nasıl işler?

Sigorta talep süreci, zarar veya hasarın meydana gelmesi durumunda işletme veya sigortalı tarafından sigorta şirketine bildirilir. Sigorta şirketi, hasarın boyutunu değerlendirir ve poliçe koşullarına göre tazminat işlemlerini başlatır.

Sigorta şirketi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Sigorta şirketi seçerken finansal güvenilirlik, sunduğu hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, teminatlar ve fiyatlandırma gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmenin ihtiyaçlarına en uygun sigorta şirketi seçilmelidir.

Size özel yenilikçi risk çözümleri sunuyoruz.

Sorumluluk ve Kaza Sigortaları hakkında bilgi almak istiyorum!


top

Size özel yenilikçi risk
çözümleri sunuyoruz