Menta Sigorta

+90 (212 )351 33 00

İnşaat ve Mühendislik

Mühendislik Sigortaları ile makinelerinizi, elektronik cihazlarınız, inşaat ve montaj projelerinizi, rüzgar ve güneş enerjisi ile hidroelektrik santrallerinizi kapsamlı sigorta çözümleriyle güvenceye almak üzere çalışıyoruz.

Mühendislik Sigortaları Nedir?

Mühendislik sigortaları, genellikle büyük inşaat projeleri, endüstriyel tesisler veya makine montajı gibi mühendislik alanındaki faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli riskleri kapsayan sigorta ürünleridir. Bu sigortalar, iş sahiplerinin veya proje yöneticilerinin projelerde meydana gelebilecek mali kayıpları minimize etmelerine yardımcı olur. Temel olarak, mühendislik sigortaları, inşaat, montaj, makine kullanımı ve benzeri faaliyetler sırasında olası maddi zararları ve sorumlulukları karşılamak için tasarlanmıştır.

Mühendislik Sigortası Türleri Nelerdir?

 1. Elektronik Cihaz Sigortası: Bu sigorta türü, işletmelerin elektronik ekipmanlarının (bilgisayarlar, iletişim cihazları, tıbbi cihazlar vb.) arızalanması veya hasar görmesi durumunda oluşabilecek mali kayıpları korur.
 2. İnşaat Sigortası: İnşaat projeleri sırasında meydana gelebilecek riskleri (yangın, su baskını, hırsızlık, doğal afetler gibi) kapsayan bir sigorta çeşididir. İnşaat sigortası, genellikle inşaat süresince ve tamamlandıktan sonra da geçerli olabilir.
 3. Makine Kırılması Sigortası: İmalat veya endüstriyel tesislerde kullanılan makinelerin ani kırılması, arıza veya hasar görmesi durumunda oluşabilecek mali zararları teminat altına alır.
 4. Montaj Sigortası: Montaj işlemleri sırasında monte edilen ekipmanların veya yapıların hasar görmesi sonucu oluşabilecek mali kayıpları korur. Özellikle büyük ölçekli montaj projelerinde tercih edilir.

Kimler Mühendislik Sigortasından Yararlanabilir?

Mühendislik sigortalarından genellikle şu kurumlar ve bireyler yararlanabilir:

 • İnşaat firmaları ve müteahhitler
 • Endüstriyel tesisler ve fabrikalar
 • Elektronik ve teknoloji şirketleri
 • Makine imalatçıları ve satıcıları
 • Montaj ve taahhüt işleri yapan şirketler
 • Proje yöneticileri ve mühendislik danışmanları

Mühendislik Sigortalarının Yararları Nelerdir?

 • Mali Güvenlik: Mühendislik sigortaları, işletmelerin veya proje sahiplerinin beklenmedik hasarlar veya arızalar sonucu ortaya çıkabilecek mali zararları karşılamasına yardımcı olarak mali güvenlik sağlar.
 • Hukuki Koruma: Sigorta poliçesi, olası hukuki sorumlulukları ve talepleri karşılamak için mali koruma sağlar. Bu, iş sahiplerinin mahkeme masrafları ve tazminat ödemeleri konusunda destek almasını sağlar.
 • İş Sürekliliği: Bir projede meydana gelebilecek beklenmeyen bir durumda, mühendislik sigortası iş sürekliliğini sağlamak için mali destek sunar ve proje gecikmelerini minimize eder.
 • Rekabet Avantajı: İş sahipleri, mühendislik sigortası sayesinde güvenilirliklerini artırır ve potansiyel müşteriler veya yatırımcılar nezdinde daha güçlü bir imaj oluşturabilirler.

Mühendislik Sigortaları Hangi Riskleri Kapsar?

Mühendislik sigortaları genellikle şu riskleri kapsar:

 • Doğal Afetler: Yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararlar.
 • İş Kazaları: İşçi yaralanmaları veya ölümleri gibi iş kazaları sonucu oluşabilecek mali zararlar.
 • Makine Kırılması: İmalat makineleri veya endüstriyel ekipmanların ani kırılması veya arızalanması.
 • Montaj Hataları: Montaj işlemleri sırasında meydana gelen hatalar veya yapısal sorunlar.
 • Hırsızlık ve Vandalizm: Proje alanında veya işletme içinde meydana gelen hırsızlık, vandalizm veya sabotaj gibi olaylar.

Mühendislik Sigortalarında Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Mühendislik sigortası poliçesi kapsamında hasar meydana geldiğinde, aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Hasar Bildirimi: Hasar, sigorta şirketine mümkün olan en kısa sürede bildirilmelidir. Hasarın ne zaman, nasıl ve nerede meydana geldiğine dair ayrıntılı bilgiler sunulmalıdır.
 2. Hasar Değerlendirmesi: Sigorta şirketi, hasarın büyüklüğünü ve kapsamını değerlendirir. Gerekirse, bağımsız uzmanlar veya denetçiler de görevlendirilebilir.
 3. Tazminat Hesaplama: Hasarın poliçe kapsamında olduğu tespit edildikten sonra, sigorta şirketi hasarın maliyetini belirler ve tazminat miktarını hesaplar.
 4. Tazminat Ödemesi: Hasarın poliçe kapsamında olduğu onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tazminat ödemesini yapar. Ödeme genellikle sigorta poliçesinde belirtilen süre içinde gerçekleştirilir.
 5. Poliçe Yenileme veya Revizyon: Hasar sonrası, poliçe yenilenebilir veya projenin durumuna göre yeni bir poliçe düzenlenebilir. Yeni projeler için ise sigorta şirketiyle yeni bir poliçe düzenlenir.

İnşaat Sigortası Kapsamı Nedir?

İnşaat sigortası, genellikle bir inşaat projesi sürecinde meydana gelebilecek çeşitli riskleri ve olası maddi kayıpları karşılamak amacıyla tasarlanmış bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, genellikle “All Risk” veya “Tüm Risk” adı altında sunulur ve inşaat sürecinde meydana gelebilecek her türlü beklenmedik zararı kapsamaya çalışır. İnşaat sigortası genellikle şu riskleri içerir:

 • Yangın ve Patlama: İnşaat alanında yangın veya patlama sonucu oluşabilecek maddi hasarlar.
 • Doğal Afetler: Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin neden olabileceği zararlar.
 • Hırsızlık ve Vandalizm: İnşaat malzemelerine veya ekipmanlarına yönelik hırsızlık veya vandalizm kaynaklı zararlar.
 • Kaza ve Yaralanmalar: İş kazaları sonucu oluşabilecek maddi hasarlar ve işçi yaralanmaları.

İnşaat Sigortası Teminatları Nelerdir?

İnşaat sigortası genellikle aşağıdaki teminatları içerebilir:

 • İnşaat All Risk Sigortası (İARS): İnşaat sürecinde meydana gelebilecek her türlü riski kapsayan kapsamlı bir sigorta türü.
 • Yangın Sigortası: İnşaat alanında çıkabilecek yangın ve patlama risklerini teminat altına alır.
 • Deprem Sigortası: Deprem sonucu oluşabilecek zararları kapsar.
 • Hırsızlık Sigortası: İnşaat malzemelerine veya ekipmanlarına yönelik hırsızlık ve vandalizm risklerini korur.
 • Makine Kırılması Sigortası: İnşaatta kullanılan makinelerin arızalanması veya kırılması durumunda oluşabilecek maddi zararları kapsar.

İnşaat Sigortası Ek Teminatları Hangileridir?

İnşaat sigortası poliçesine ek olarak alınabilen teminatlar şunlar olabilir:

 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası: İşçi yaralanmaları veya ölümleri sonucu oluşabilecek hukuki sorumluluğu kapsar.
 • İşçi Sağlık Sigortası: İşçilerin iş kazası veya meslek hastalıkları durumunda sağlık masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.
 • İnşaat Ekipmanları Sigortası: İnşaatta kullanılan özel ekipmanların ve makinelerin zararlarını kapsar.

İnşaat Sigortası Teminat Dışı Durumlar Nelerdir?

İnşaat sigortası genellikle aşağıdaki durumları kapsam dışı bırakabilir:

 • İnşaatın mevcut durumuna veya proje şartlarına aykırı olarak gerçekleşen hasarlar.
 • Normal aşınma ve yıpranma sonucu oluşan zararlar.
 • İşçi ihmali veya yetersiz işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar.

İnşaat Sigortası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İnşaat sigortası poliçesi düzenlenirken genellikle şu evraklar istenir:

 • İnşaat projesinin detayları ve planları.
 • İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri.
 • İnşaat sahibi veya müteahhidin kimlik bilgileri.
 • İnşaat alanında kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların listesi.

İnşaat Sigortası Ne Zaman Başlar?

İnşaat sigortası genellikle inşaatın başlamasıyla birlikte veya inşaatın ilk risklere açık olduğu dönemde başlar. Sigorta poliçesinin başlangıç tarihi, inşaatın başlama tarihine göre belirlenir ve sigorta poliçesi bu tarihten itibaren geçerli olur.

Bu detaylı açıklamalar, inşaat sigortasının kapsamı, teminatları, ek teminatları, kapsam dışı durumlar, gerekli evraklar ve başlangıç zamanı hakkında genel bir anlayış sağlamak için hazırlanmıştır. Sigorta poliçesi seçimi yaparken, sigorta şirketinin politikalarını ve sunulan hizmetleri detaylı incelemek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

İnşaat Sigortası nedir ve ne tür riskleri kapsar?

İnşaat sigortası, bir inşaat projesinin çeşitli risklere karşı korunması için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yangın, deprem, hırsızlık, su baskını gibi beklenmeyen olaylar sonucu oluşabilecek maddi zararları kapsar. Ayrıca, işçilik hataları, malzeme hasarı gibi inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek problemleri de içerir.

Mühendislik Sigortası nedir ve hangi durumları kapsar?

Mühendislik sigortası, büyük ölçekli mühendislik projelerinin finansal risklerini koruyan bir sigorta çeşididir. Proje sürecinde meydana gelen maddi hasarlar, tasarım hataları, işçilik hataları gibi durumları kapsar. Ayrıca, proje tamamlanamazsa veya gecikirse oluşabilecek ek maliyetleri de güvence altına alır.

İnşaat Sigortası primini belirleyen faktörler nelerdir?

İnşaat sigortası primi, genellikle proje büyüklüğü, proje süresi, inşaat alanının coğrafi konumu, kullanılan malzeme ve ekipmanların değeri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Risklerin büyüklüğü ve sigorta kapsamı da prim üzerinde etkilidir.

Mühendislik Sigortası nasıl bir süreç içerir?

Mühendislik sigortası genellikle proje başlangıcından itibaren geçerlidir ve proje tamamlandıktan sonra da bazı ek süreçler için koruma sağlayabilir. Sigorta kapsamı, proje sürecinin her aşamasında oluşabilecek risklere karşı güvence sağlar.

İnşaat Sigortası zorunlu mudur?

İnşaat sigortası genellikle yasal olarak zorunlu değildir, ancak projenin büyüklüğü ve bölgesel düzenlemelere göre farklılık gösterebilir. Yine de, yatırımcılar ve müteahhitler genellikle bu sigortayı almaya eğilimlidir çünkü beklenmedik durumlar karşısında mali açıdan koruma sağlar.

Mühendislik Sigortası hangi tür projeler için uygundur?

Mühendislik sigortası geniş bir yelpazede kullanılabilir ve her türlü büyük ölçekli inşaat veya mühendislik projesi için uygundur. Bunlar arasında barajlar, yollar, köprüler, enerji santralleri gibi altyapı projeleri ile konut, ticari ve endüstriyel binalar yer alır.

İnşaat Sigortası ve mülkiyet sigortası arasındaki fark nedir?

İnşaat sigortası, bir projenin inşa sürecindeki risklere odaklanırken, mülkiyet sigortası tamamlanan yapı veya malzemelerin mülkiyetini korur. İnşaat sigortası, projenin henüz tamamlanmamış olduğu dönemde geçerlidirken, mülkiyet sigortası genellikle yapı tamamlandıktan sonra devreye girer.

Mühendislik Sigortası ve genel sorumluluk sigortası arasındaki fark nedir?

Mühendislik sigortası, projenin özel ihtiyaçlarına yönelik maddi zararları kapsarken, genel sorumluluk sigortası genellikle üçüncü şahıslara veya mülke verilen zararları ve bu zararların yasal sonuçlarını kapsar.

İnşaat Sigortası poliçesi neleri içerir ve nasıl seçilir?

İnşaat sigortası poliçesi genellikle yangın, deprem, hırsızlık gibi teminatları içerir. Ayrıca, poliçe şartları, sigorta limitleri, özel koşullar ve primler gibi detayları da kapsar. Poliçe seçerken projenin büyüklüğü, risklerin analizi ve bütçe gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Mühendislik Sigortası primi nasıl hesaplanır ve hangi faktörler etkilidir?

Mühendislik sigortası primi genellikle proje maliyeti, risklerin büyüklüğü, sigorta limitleri, proje süresi gibi faktörlere göre hesaplanır. Ayrıca, kullanılan malzemelerin türü, proje coğrafi konumu, işçilik ve mühendislik hizmetleri gibi detaylar da prim üzerinde etkilidir.

İnşaat Sigortası ne zaman başlatılmalı ve nasıl koruma sağlar?

İnşaat sigortası, inşaatın başlangıcından itibaren başlatılmalıdır. Bu sigorta, inşaat sürecinde beklenmedik durumlar karşısında mali koruma sağlar. Yangın, hırsızlık gibi olaylar veya işçilik hataları gibi problemler ortaya çıktığında sigorta şirketi maddi zararları karşılar.

Mühendislik Sigortası eksik tasarım veya işçilik hatalarını kapsar mı?

Evet, mühendislik sigortası genellikle eksik tasarım, hatalı işçilik gibi durumları da kapsar. Projenin tamamlanmasında veya işletmeye alınmasında meydana gelen maddi zararlar sigorta kapsamı içinde değerlendirilir.

İnşaat Sigortası yatırımcıları nasıl korur ve neden önemlidir?

İnşaat sigortası, yatırımcıları, müteahhitleri ve diğer paydaşları beklenmedik durumlar karşısında mali açıdan korur. Örneğin, bir yangın veya deprem sonucu oluşabilecek hasarlar büyük mali yükler doğurabilir; bu sigorta bu tür durumlar için güvence sağlar.

Mühendislik Sigortası proje süresince hangi aşamalarda geçerlidir?

Mühendislik sigortası genellikle proje başlangıcından tamamlanmasına kadar geçerlidir. Proje sürecinin her aşamasında, tasarım aşamasından başlayarak inşaat ve işletmeye alma sürecine kadar oluşabilecek riskler ve maddi kayıplar sigorta kapsamı içindedir.

İnşaat Sigortası primini belirleyen diğer etmenler nelerdir?

İnşaat sigortası primi belirleyen diğer faktörler arasında projenin teknik karmaşıklığı, kullanılan malzemelerin türü ve kalitesi, projenin coğrafi konumu (örneğin, deprem riski olan bir bölgede olup olmadığı), işçilik ve ekipman maliyetleri gibi detaylar bulunur.

Mühendislik Sigortası projede meydana gelen kazaları nasıl kapsar?

Mühendislik sigortası, projede meydana gelen kazaları, iş kazalarını ve diğer beklenmeyen olayları kapsar. İşçi yaralanmaları veya malzeme hasarları gibi durumlar mühendislik sigortası altında değerlendirilebilir.

İnşaat Sigortası ve genel sorumluluk sigortası arasındaki fark nedir?

İnşaat sigortası, projenin inşa sürecinde ortaya çıkabilecek maddi kayıpları kapsarken, genel sorumluluk sigortası genellikle üçüncü şahıslara veya mülke verilen zararları ve bu zararların yasal sonuçlarını kapsar. İkisi de farklı türde koruma sağlarlar.

Mühendislik Sigortası poliçesi nasıl seçilir ve nelere dikkat edilmelidir?

Mühendislik sigortası poliçesi seçerken, projenin özellikleri, risk analizi, projenin büyüklüğü, projenin süresi ve sigorta şirketinin geçmişi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Her projenin ihtiyacına göre özelleştirilmiş bir sigorta poliçesi seçilmelidir.

İnşaat Sigortası ve mülkiyet sigortası arasındaki bağlantı nedir?

İnşaat sigortası, inşaat sürecinde projenin çeşitli aşamalarında oluşabilecek hasarları kapsarken, mülkiyet sigortası tamamlanan yapı veya mülkün mülkiyetini ve gelecekte oluşabilecek riskleri korur. İkisi birbirini tamamlayan sigorta türleridir.

Mühendislik Sigortası ve diğer maliyetler arasındaki ilişki nedir?

Mühendislik sigortası, projenin tamamlanması sürecinde oluşabilecek ek maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. Eğer beklenmedik bir durum oluşursa, sigorta şirketi maddi zararları karşılayarak projenin mali durumunu korur ve sürdürülebilirliği sağlar.

Size özel yenilikçi risk çözümleri sunuyoruz.

İnşaat ve Mühendislik Sigortası hakkında bilgi almak istiyorum!


top

Size özel yenilikçi risk
çözümleri sunuyoruz